[1]
R. Atmajaya and M. Mubarok, “DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN KAUM MILENIAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH”, JIP, vol. 2, no. 12, pp. 4139-4144, Apr. 2022.