[1]
F. Rahmasari, D. Kusnadi, and H. Harniati, “PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP KEPUTUSAN PETANI DALAM ADOPSI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU PADI SAWAH DI KECAMATAN CIKALONGKULON”, JIP, vol. 1, no. 3, pp. 633-646, Jul. 2020.