Rahmasari, Farisa, Dedy Kusnadi, and Harniati Harniati. 2020. “PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP KEPUTUSAN PETANI DALAM ADOPSI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU PADI SAWAH DI KECAMATAN CIKALONGKULON”. Jurnal Inovasi Penelitian 1 (3), 633-46. https://doi.org/10.47492/jip.v1i3.122.