[1]
N, J. and Iskandar, I. 2023. PENGARUH TUNJANGAN PROFESI TERHADAP KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SDN. 004 DESA LONG BELUAH KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN. Jurnal Ilmiah Hospitality. 12, 2 (Dec. 2023), 623-640. DOI:https://doi.org/10.47492/jih.v12i2.3057.